ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พระพุทธปฏิมากร ประจำวัด

 

พระพุทธปฏิมากร ประจำวัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม

พระพุทธภาสมหาจักรพรรดิ์ 

 พระราชพรหมเถร  รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธาน  โดยมี พระมหาภัทร  วิริยงฺกุโร พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ และคณะสาธุชนวัดปากน้ำ สร้างถวาย ณ วันที่ 6 เมษายน 2552 (วันจักรี)

 

พระพุทธชินราช พระคู่บารมี

พระพิพัฒน์ศาสนธำรง  เจ้าอาวาสวัดม่วง เขตบางแค   ถวายวันที่ 8 พฤษภาคม 2553

พระพุทธมหาราชมงคลปฐมเทศนา

พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

เบิกเนตรพระราชทาน ณ วันที่ 5 เมษายน 2553

 

รูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

สร้างพระราชทาน ณ วันที่ 10 ตุลาคม  2552

รูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ

 พระราชพรหมเถร  รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธาน  โดยมี พระมหาภัทร  วิริยงฺกุโร พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ และคณะสาธุชนวัดปากน้ำ สร้างถวาย ณ วันที่ 6 เมษายน 2552 (วันจักรี)

 

 

 

 
ศาสนพิธี

คำถวายทานต่าง ๆ
หมวดปกิณณกะ
เรื่อง : วิธีการทำบุญ
งานทำบุญอัฐิ
ทำบุญอวมงคล
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
พิธีบรรพชาอุปสมบท
วันอาสาฬหบูชา
วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา
วันออกพรรษา
วันเข้าพรรษา
พิธีรักษาอุโบสถ
พิธีแดงตนเป็นพุทธมามก