ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ที่อยู่วัดพุทธศาสนาไทยในนอร์เวย์
Det Thailandske Buddhistsamfunn i Norge
Daleveien 13,  4328  Sandnes
 

 

  
 
   
 
  
 
 
 
 
 ชาวไทยในนอร์เวย์

กุลสตรีไทย article
สังคมไทย article
วันวิสาขบูชา
งามอย่างไทย
กองทุนสร้างวัดใหม่ในสตาวังง่าร์
ออกพรรษา Brusand
เจ้าหนังสือทำวัตร
พิธีแสดงเป็นพุทธมามกกะ
วันเข้าพรรษา
ความเป็นมา และความหมายของวันวิสาขบูชา
รายชื่อเจ้าภาพร่วมทำบุญ บริจาคทานกุศล
ประเพณีขึ้นปีใหม่
สังคมไทย ในนอร์เวย์ article
Article Name: Column2 - Article1Copyright © 2010 All Rights Reserved.
วัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม (Buddhist-samfunnet i Rogaland) Daleveien 13, 4328 SANDNES Norway โทรวัด +47 905 99 907 วัด +47 967 39 938 E-mail : buddhismth@hotmail.com buddhismth@hotmail.com