ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พระพุทธภาส มหาจักรพรรดิ

พระพุทธภาสมหาจักรพรรดิ  

เป็นพระประธานประจำวัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม

ประวัติ ความเป็นมา

 หลังจากที่ พระมหากฤตภาส  นาควโร ได้เดินทางมาศึกษาสำรวจสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างวัด  พุทธศาสนิกชน ส่วนหนึ่งมีความประสงค์ อยากมีวัดพระพุทธศาสนา ในเมื่องสตาวังง่าร์ และได้จัดหาสถานที่ เป็นสำนักสงฆ์ วันที่ 4 มีนาคม 2553 ได้ทำพิธีเปิดสำนักสงฆ์เป็นครั้งแรก ในการทำพิธีกล่าวปวารนา อธิฐานเป็นสำนักสงฆ์ มีพระพุทธรูปองค์เล็ก (พระพุทธจักรพรรดิ์ 3 นิ้ว) ที่พระอาจารย์มหากฤตภาส นาควโร นำติดตัวมาด้วย ต่อมาคุณอาลีนา  ขันสำรอง เห็นว่าพระพุทธรูปองค์เล็กคนมองไม่ค่อยเห็น จึงได้ถวายพระพุทธรูป 9 นิ้ว (องค์ดำ) เพื่อประกอบพิธีศาสนกิจต่าง ในวันนั้น  

เมื่อพระมหาภัทร วิริยงฺกุโร วัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้ทราบข่าวการจัดตั้งวัด มีความศรัทธา จึงได้อาราธนานิมนต์พระราชพรหมเถร รองเจ้าออาวาสวัดปากน้ำ ผู้เป็นบูรพาจารย์สืบทอดหลักการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (วิชาธรรมกาย) จากหลวงพ่อสด จนฺทสโร เป็นพระธานหล่อพระพุทธภาสมหาจักรพรรดิ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และสาธุชน วัดปากน้ำ ในวันที่ 6 เมษายน 2552 เวลา 14.14 นาที (เป็นวันจักรี)

จัดส่ง  ออกจากกรุงเทพฯประเทศไทย วันที่ 24 พฤษภาคม 2552  พร้อมกัน 3 องค์ คือ

1.พระพุทธภาสมหาจักรพรรดิ์

2.พระพุทธชินราช พระคู่บารมี

3.รูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดปากน้ำองค์ยืน

 

                           

ถึงวัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม วันที่ 10 กรกฏาคม 2553

ทำบุญปิดทอง วันที่ 29 สิงหาคม 2552

 พระพุทธรุป และรูปเหมือนหลวงปู่สดวัดปากน้ำ ประจำ วัดใหม่ในสตาวังง่าร์

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         

    

 
ข่าวสารของวัด และสมาคมฯ

ประเพณีครั้งโบราณ
ประวัติพระพุทธศาสนา article
พระธรรม article
Article Name: Column1 - Article1แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล