ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รูปภาพ

 

ภาพกิจกรรม 2010

     
 


25 ก.ย. 10 ทำบุญวันสารทที่วัดฯ 26 ก.ย. 10 ทำบุญวันสารท เห่ากระชุน 23 ตุลาคม 2010 ทำบุญออกพรรษา

23 ตุลาคม ทำบุญออกพรรษา 24 ตุลาคม ตักบาตรเทโวฯ  
 

 

ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2009

21 ก.พ.2009 ทำบุญบ้านคุณภานุชนาถ 27 กุมภาพันธ์ 2009 ทำบุญปิดภาคเรียน วันที่ 4 มีนาคม 2009 วันเปิดวัด
 
8 มีนาคม 2009 ประชุมจัดตั้งสมาคม ทำบุญบ้านคุณแสงอรุณ ณรงค์แสง 27-29 มีนาคม 2009 บวชชีพราหมณ์
6 เมษายน 2009 หล่อพระประธาน 12 เมษายน 2009 ทำบุญสงกรานต์ ทำบุญ
ธรรมปฏิบัติประจำวัน  4 กค.09 งานเข้าพรรษา Brusand  อาลัยรักป้าศิริ สุขมูล (เปีย)
   
 31 10 09 ถวายผ้าพรรษา/ลองกระทง  21 11 2009  ทำบุญวัด  5 ธันวามหาราช 2009
 
วัดพุทธศาสนาไทยในนอร์เวย์ 19 12 09