ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กุลสตรีไทย article

 

 

ผู้ใดเกิด เป็นสตรี อันมีศักดิ์           บำรุงกาย ไว้ให้ เป็นผล
สงวนงาม ตามระบอบ ให้ชอบกล  จึงจะพ้น ภัยพาล การนินทา
เป็นสาวแซ่ แร่รวย สวยสะอาด      ก็หมายมาด เหมือนมณี อันมีค่า
แม้แตกร้าว รานร่อย ถอยราคา     จะพลอยพา หอมหาย จากกายนาง
 
จงรักนวล สงวนงาม ห้ามใจไว้        อย่าหลงไหน จำคำ ที่พร่ำสอน
คิดถึงหน้า บิดา และมารดร             อย่ารีบร้อน เร็วนัก มักไม่ดี
เมื่อสุกงอม หอมหวน จึงควรหล่น    อยู่กับต้น อย่าให้พราก ไปจากที่
อย่าชิงสุก ก่อนห่าม ไม่งามดี           เมื่อบุญมี คงจะมา อย่าปรารมภ์

 

 

คุณบัติของกุลสตรีไทย ดังนี้

1.ความเรียบร้อย
2.ความงดงามและสง่างาม
3.ความสะอาดและการแต่งตัว
4.ความมีระเบียบ
5.ความจริงใจ
6. ความเมตตา
7. ความรักครบครัว
8.ความเอาใจใส่ครอบครัว

 

 

 

 

 

 

1. ความเรียบร้อย
       - สำหรับกุลตรีไทยในอดีตนั้นถือว่าความเรียบร้อยมาเป็นลำดับแรก เพราะกุลสตรีไทยในอดีตเป็นคนที่มีความมิดชิดและเรียบร้อยมากจึงส่งผลมาถึงข้อ 2  3  4  และข้อ 6 จนเป็นที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว
 

2. ความงดงามและสง่างาม
- ในเมื่อมีความเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีความงดงาม เพราะ ความเรียบร้อยทำให้กุลสตรีไทยนั้นมีความงดงามและสง่างามเป็นอย่างมากจึงเป็นที่หมายปองของชายชาตรีได้

3. ความสะอาดและการแต่งตัว
 -  ความสะอาดของกุลสตรีไทยนั้นมีความสะอากมากๆจนแทบมองไม่เห็นฝุ่นเกาะตามตัวเลย ส่วนการแต่งตัว กุลสตรีไทยในอดีตนั้นไม่ค่อยชอบทาหน้าทาตาเท่าไหร่ยกเว้นมีงานหรือพิธีสำคัญ

4. ความมีระเบียบ
- บ้านเรือนในสมัยนั้นสะอาดและมีระเบียบมาก การวางของนั้นมีระเบียบและจะคอยดูแลบ้านเรือนไม่ให้สกปรกโดยเด็ดขาด

5. ความจริงใจ
 -  การที่กุลสตรีไทยนั้นจะรักใครซักคนเธอจะรักเขาคนนั้นเพียงคนเดียวและดูใจกันเป็นเวลานานจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเขาคนนั้นจริงใจเหมือนตนหรือเปล่าและจะรอได้หรือไม่

6. ความเมตตา
 - การที่เธอเห็นคนตกทุกข์ได้ยากนั้นเธอจะไม่ดูดายเฉยๆเธอจะช่วยเหลือและจึงทำให้กุลสตรีไทยในสมัยนั้นมีความเมตตาและกรุณาเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

 

7. ความรักครอบครัว
 -  เมื่อเธอแต่งงานแล้วเธอจะไม่ทิ้ง พ่อ แม่ของเธอให้โดเดี่ยวเธอจะแวะเวียนมาหาท่านบ่อยๆ  เพื่อให้ท่านอุ่นใจว่าตนไม่ทิ้งท่านอย่างแน่นอน

 
 

8. ความเอาใจใส่ครอบครัว
- เธอจะคอยดูแลความรักของครอบครัวของเธออย่างดีและไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียใจและเดียวดายเลย

   

สรุป ผู้หญิงไทยในสมัยก่อนนั้นมีความเป็นกุลสตรีโดยแท้จริงตามกฎระเบียบและมีคุณบัติครบตามที่กล่าวไปเกือบทั้งหมด

   

 

 

คุณบัติของกุลสตรีไทย ดังนี้

1.ความเรียบร้อย
2.ความงดงามและสง่างาม
3.ความสะอาดและการแต่งตัว
4.ความมีระเบียบ
5.ความจริงใจ
6. ความเมตตา
7. ความรักครบครัว
8.ความเอาใจใส่ครอบครัว
ชาวไทยในนอร์เวย์

สังคมไทย article
วันวิสาขบูชา
งามอย่างไทย
กองทุนสร้างวัดใหม่ในสตาวังง่าร์
ออกพรรษา Brusand
ที่อยู่วัดพุทธศาสนาไทยในนอร์เวย์
เจ้าหนังสือทำวัตร
พิธีแสดงเป็นพุทธมามกกะ
วันเข้าพรรษา
ความเป็นมา และความหมายของวันวิสาขบูชา
รายชื่อเจ้าภาพร่วมทำบุญ บริจาคทานกุศล
ประเพณีขึ้นปีใหม่
สังคมไทย ในนอร์เวย์ article
Article Name: Column2 - Article1