ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กิจกรรมประจำปี

 

 

 

Daleveien 13, 4328 SANDNES    TLF 906 13 558.   529 73 851

 

 

กิจกรรมตลอดปี พ.ศ.2553 (2010)

 2 Januar ขึ้นปีใหม่  27 Februar  6 Mars  ทำบุญวัด  10 April สงกรานต์  29 Mai  25 Juli
 
 27 Juli  14 August วันแม่  23 Oktober 6 November   20 November  5 Desember
         
           
           

 

 

กิจกรรมประจำวัน

 

๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน
๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้าฝึกเจริญภาวนาธรรม
๐๗.๓๐ น. ฉันยาคู
๐๙.๐๐ น. เจริญภาวนาธรรม
๑๑.๐๐ น.ฉันภัตตาหารเฉพาะบิณฑบาต
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย
๑๗.๐๐ น. ภาวนาธรรม แนะนำควบคุมพระกัมมัฎฐาน
๑๙.๓๐น. ทำวัตรเย็น เจริญภาวนา ตอบปัญหาธรรม
๒๒.๐๐ น. ดับไฟ จำวัด
 
 
ข้อควรปฏิบัติในการอบรม
 
1. เข้าประชุมตรงต่อเวลา
2. ต้องรักษาความสะอาดในบริเวณวัด
3. ต้องมีความสำรวมในทุกอิริยาบถ
4. นุ่งห่มให้เป็นปริมณฑล  แต่งกายสุภาพ
5. รักษาระเบียบวินัย และร่วมมือกับทางวัดด้วยดี