ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แผนงาน&โครงการ

 

 

 

 
  
 
  

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม

แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
       
     
 สัมมนาพระธรรมทูตในประเทศ
 
       
       
   คู่มือไวยากร คู่มือจัดกิจกรรมศาสนพิธี   

 

 

 

 

 

 

 

เรียนรู้ภาษานอส ด้วยตัวเอง ก่อนเข้าเรียนฯ

ฝึกพูดภาษานอสCopyright © 2010 All Rights Reserved.
วัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม (Buddhist-samfunnet i Rogaland) Daleveien 13, 4328 SANDNES Norway โทรวัด +47 905 99 907 วัด +47 967 39 938 E-mail : buddhismth@hotmail.com buddhismth@hotmail.com