ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สังคมไทย article

 

การดำเนินชีวิตไทย

   
   
   

 
ชาวไทยในนอร์เวย์

กุลสตรีไทย article
วันวิสาขบูชา
งามอย่างไทย
กองทุนสร้างวัดใหม่ในสตาวังง่าร์
ออกพรรษา Brusand
ที่อยู่วัดพุทธศาสนาไทยในนอร์เวย์
เจ้าหนังสือทำวัตร
พิธีแสดงเป็นพุทธมามกกะ
วันเข้าพรรษา
ความเป็นมา และความหมายของวันวิสาขบูชา
รายชื่อเจ้าภาพร่วมทำบุญ บริจาคทานกุศล
ประเพณีขึ้นปีใหม่
สังคมไทย ในนอร์เวย์ article
Article Name: Column2 - Article1Copyright © 2010 All Rights Reserved.
วัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม (Buddhist-samfunnet i Rogaland) Daleveien 13, 4328 SANDNES Norway โทรวัด +47 905 99 907 วัด +47 967 39 938 E-mail : buddhismth@hotmail.com buddhismth@hotmail.com